U NTP-u održano predavanje posvećeno inovacijama i novim tehnologijama

U NTP-u održano predavanje posvećeno inovacijama i novim tehnologijama