Na Agronomskom fakultetu održan Simpozijum o biotehnologiji

Na Agronomskom fakultetu održan Simpozijum o biotehnologiji