Postignut dogovor između malih hladnjačara i Vlade Srbije

Postignut dogovor između malih hladnjačara i Vlade Srbije