Ponovo nije postignut dogovor o ceni maline

Ponovo nije postignut dogovor o ceni maline