Ispunjen plan setve kukuruza na području MO

Ispunjen plan setve kukuruza na području MO