Slabo interesovanje đaka za smer računarstva i informatike

Slabo interesovanje đaka za smer računarstva i informatike