Prvi zajednički sastanak učeničkih parlamenata

Prvi zajednički sastanak učeničkih parlamenata