Da li učenici u srednjim školama sve više uče za ocene ili znanje

Da li učenici u srednjim školama sve više uče za ocene ili znanje